Ktoré krajiny sú plsťové veľmoci?

 
 
 
Upozornenie
 
 
 
Úvod > Novinky > Ktoré krajiny sú plsťové veľmoci?
 
Novinky a články
 
 

Ktoré krajiny sú plsťové veľmoci?

ktore-krajiny-su-plstove-velmoci

 28. 8. 2014

Plsť je jeden z najstarších materiálov, aké poznáme. V porovnaní s minulosťou sa jej využitie úplne zmenilo, ale niečo zostalo   nemenné - tak, ako pre človeka v minulosti, tak aj pre súčasného bola plsť výnimočnou kvôli svojim kvalitám. Ktoré krajiny zabezpečujú, aby sme ju mohli v pohodlí využívať? V tomto článku sa oboznámime s najväčšími exportérmi plsti. Informácie sme získali zo štatistík Medzinárodného obchodného centra (ITC, v kategórii 560221 - plsť, neimpregnovaná, potiahnutá, pokrytá alebo laminovaná, z vlny alebo iných živočíšnych vlákien, ďalej nešpecifikovaná).

 

 

Pôvod plsti

Dôkazy o vyrábaní plstených produktov našli archeológovia na nástenných obrazoch z obdobia pred Kristom. Naši predkovia rýchlo objavili skvelé vlastnosti plsti a začali si z nej zhotovovať teplé oblečenie, sedlá a silné stany.

 

Jeden z najstarších dôkazov využívania plsti bol nájdený na Sibíri (dnešná časť Severnej Ázie) v zamrznutých hrobkách kočovných jazdcov. Grécki a rímski vojaci sa snažili chrániť plstenými ponožkami, tunikami a topánkami. Obľúbenosť tohto produktu sa rozrástla do severných krajín, ako je Škandinávia. V súčasnosti sa technická plsť exportuje po celom svete. Na čele európskych exportérov je Nemecko, ale významných dodávateľov plsti nájdeme aj v Ázii či v Spojených štátoch amerických.

Významní dodávatelia plsti

Vedúcim vývozcom vlnenej plsti je teda Nemecko. V roku 2013 zo svojho exportu získalo 20,8 mil. EUR, čo je trikrát viac ako Taliansko, ktoré po ňom nasleduje. Vývozná sila Nemecka sa počas štvorročného obdobia ústálila, čoho dôkazom je jeho podiel na exporte: 37,3% v roku 2009, 31,2% v roku 2010, 30,9% v roku 2011, 31,3% v roku 2012 a 31,7% v roku 2013.

 

Na základe dát získaných z obchodnej štatistiky Medzinárodného obchodného centra (ITC) vyviezla minulý rok najväčšie množstvo zo všetkých štátov Čína a to 1182 ton. Nie je to nič prekvapujúce, pretože Čína je vo všeobecnosti najväčším vývozcom a druhým najväčším dovozcom na svete. V objeme exportovanej plsti nasledovalo za Čínou Nemecko s množstvom 1128 ton.

 

Spojené štáty Americké (USA) zvýšili v roku 2013 export o viac ako 120 % (507 ton), ak to porovnávame s rokom 2012 (226 ton). Vývoz plsti u ostatných krajín, vrátane Indie, Mexika a Španielska, neprevýšil v roku 2013 hranicu objemu 500 ton. Export vyniesol USA v minulom roku 3,2 mil. EUR, pričom za posledné štyri roky zaznamenali kontinuálny rast.

 

India pokračuje vo zvyšovaní produkcie plsti a trhového podielu ako štvrtý najväčší vývozca tohto materiálu. Jej podiel v minulom roku bol 6,2 %, pričom počas uplynulých desiatich rokov svoj podiel na trhu s plsťou zvýšila.

 

Aj iné krajiny ako Mexiko, Japonsko, Taliansko a Španielsko sú významnými exportérmi plsti, i keď v porovnaní s Čínou a Nemeckom majú menšiu silu.

 

Je zrejmé, že pozície silných štátov sa závažne nemenia, rebríček najúspešnejších exportérov vedú rovnaké krajiny ako v minulosti.