O nás

 
 
 
Upozornenie
 
 
 
Úvod > O nás
 
Profil firmy

Spoločnosť REFIMA s.r.o. bola založená v roku 2008 a pôsobí v odvetví textilného a strojárskeho priemyslu. Je to súkromný, výrobno-obchodný podnik. Podľa výpisu z obchodného registra predmet činností firmy zahŕňa:
 

- výrobu textilných, kožených a obuvníckych výrobkov

- obchodná a spostredkovetľská činnosť

 Od svojho vzniku sa firma zaoberá v prevažnej miere výrobou a predajom výrobkov z vlnenej plsti a dodávaním plsťových materiálov. Sortiment plsti rozdeľujeme do nasledujúcich celkov:

 


vlnená
(technická) plsť

leštiace
plsťové produkty

vpichovaná plsť

dekoračná plsťDoplnkovú výrobu tvorí spracovanie a úprava nekovových materiálov do hrúbky 62 mm na vyrezávacom stole FLASH CUT, ako napríklad: koža, koženka, molitan, PUR peny, priemyselné a technické textílie, guma, látky, grafit, papier, lepenka, korok a mnoho iných.

 
 

Naše poslanie
  • vďaka kvalifikovanej pracovnej sile a kvalitným materiálom, vyrábať kvalitné výrobky, ktoré svojou akosťou uspokoja aj náročného zákazníka
  • malými a veľkými sériami výrobkov vyplniť vzniknutú trhovú medzeru a nadviazať seriózne vzťahy s odberateľmi
  • realizovať svoju produkciu za rozumné ceny, ktoré by  na jednej strane svojou výškou neodrádzali odberateľov, ale na druhej strane sa cena nesmie prejaviť na znížení kvality produkcie
  • pre naše produkty vybudovať u odberateľov i spotrebiteľov imidž kvalitných slovenských výrobkov
 
 

Naša vízia

 

byť excelentnou firmou, ktorá poskytuje komplexnú a ucelenú ponuku spracovania a úpravy nekovových materiálov v automobilovom, strojárskom, textilnom, kožiarskom, nábytkárskom a elektrotechnickom priemysle.

 
 

Certifikáty

 

Spoločnosť REFIMA s.r.o. je certifikovaná podľa ISO 9001:2016.

 

Certifikát si môžete stiahnuť tu.